Satversmes tiesa 20. janvārī plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem

13.01.2021.

Trešdien, 13. janvārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Lieta ir ierosināta pēc Limbažu novada domes un Ikšķiles novada domes pieteikumiem. Tiesas sēdē Limbažu novada domes viedokli attālināti pauda zvērināts advokāts Artis Stucka un Ikšķiles novada domes viedokli – zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis. Saeimas viedokli pārstāvēja zvērināts advokāts Lauris Liepa.

Tiesas sēdes sākumā Satversmes tiesa lēma par lietas dalībnieku izteiktajiem lūgumiem. Satversmes tiesa pēc Limbažu novada domes pārstāvja Arta Stuckas lūguma nolēma mainīt pieteikumu iesniedzēju uzklausīšanas secību, kā arī pievienot vairākus dokumentus lietas materiāliem. Satversmes tiesa noraidīja lūgumu lietā kā pieaicināto personu uzklausīt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas locekli Viktoru Valaini, pamatojoties uz to, ka viņa viedoklis ir jau iepriekš pausts politiskajā procesā un tiesa ar to var iepazīties.

Tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pieteikumu iesniedzēju pārstāvji, kā arī tika uzklausīts Saeimas pārstāvis.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 20. janvārī, plkst. 9.00.

Satversmes tiesa iztaujās Saeimas pārstāvi, kā arī uzsāks lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 20. janvārī būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 13. janvārī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-37-0106