Satversmes tiesa 19. septembrī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic pienākumu komersantiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saražoto siltumenerģiju izmantot lietderīgi

13.09.2022.

Otrdien, 13. septembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2021-31-0103 “Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., 30., 31., 48.4. punkta un 3. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”.

Tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc AS „ZIEDI JP”, SIA „AD Biogāzes stacija”, SIA „BIO FUTURE”, SIA „GAS STREAM”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Conatus BIOenergy”, AS „International Investments”, SIA „Agro Iecava”, SIA „RZS ENERGO”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA „VECAUCE” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējas) pieteikumiem.

Tiesas sēdē piedalījās un visu pietiekuma iesniedzēju pārstāvēja zvērināts advokāts Lauris Liepa un zvērināts advokāts Toms Krūmiņš. SIA „AD Biogāzes stacija”, SIA „Agro Iecava” un SIA „RZS ENERGO” papildus pārstāvēja sabiedrību valdes loceklis Mārtiņš Pelšs.

Institūcijas, kas izdevušas apstrīdētos aktus, pārstāvēja Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Haralds Skarbnieks (Saeima) un Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks Ronalds Vītiņš (Ministru kabinets).

Tiesas sēdes sākumā pēc pieteikuma iesniedzēju lūguma lietas materiāliem tika pievienoti papildu paskaidrojumi un pārskati par pieteikuma iesniedzēju darbību 2021. gadā.

Tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pieteikuma iesniedzēja pārstāvji, kā arī tika uzklausīti Saeimas un Ministru kabineta pārstāvji. Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicinātās personās – Ekonomikas ministrijas – pārstāvi Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktoru Kasparu Lori.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 19. septembrī plkst. 10.00. Satversmes tiesa turpinās lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Video ieraksts no tiesas sēdes 13. septembrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-31-0103