Satversmes tiesa 19. martā turpinās izskatīt lietu par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu; pieejams tiešraides links

12.03.2019.

Otrdien, 19. martā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2018‑12‑01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam”.

Satversmes tiesa līdz šim ir uzklausījusi un izjautājusi lietas dalībniekus, kā arī daļu no lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem. Tiesas sēde turpināsies ar Izglītības un zinātnes ministrijas Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietnieces Daigas Dambītes viedokļa uzklausīšanu. Viedokli lietā vēl paudīs: Izglītības departamenta vecākā eksperte Olita Arkle, Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes “Latviešu valodas aģentūra” direktora vietniece Dace Dalbiņa un Valodas attīstības daļas vadītāja Dr.philol. Inita Vītola, Kultūras ministrijas Kultūras ministres ārštata padomnieks sociālās atmiņas un publiskās vēstures jautājumos Mārtiņš Kaprāns un Mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne. Viedokli lietā sniegs arī tiesībsargs Juris Jansons, Labklājības ministrijas Sociālā politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Dr. pead. Liesma Ose un Rīgas 34. vidusskolas direktore Natālija Rogaļeva.

Lietas Nr. 2018-12-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināsies  19. martā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents 19. marta tiesas sēdes norisi varēs vērot tiešraidē: 

Dalība tiesas sēdē

Tiesas sēde ir atklāta. Personas, kuras plāno apmeklēt tiesas sēdi, var pieteikt tiesas sēdes apmeklējumu tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e‑pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830749, 26200580. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo un jāizvieto zālē pirms tiesas sēdes sākuma.

Piesakoties Jūs vienlaikus dodat piekrišanu, ka Jūs var fotografēt un filmēt tiesas sēdes laikā un izmantot šos ierakstus gan analogā, gan digitālā vidē saistībā ar notikuma dokumentāciju un publiskošanu.

Informējam, ka saskaņā ar Satversmes tiesas reglamenta 104. punktu vieta tiesas zālē ierādāma vispirms plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un personām, kuras savlaicīgi pieteikušās noteiktajā kārtībā.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi un savlaicīgi ieņemtu vietas tiesas sēžu zālē, tiesas sēdes apmeklētājiem uz tiesas sēdi jāierodas laikā no plkst. 9.30 līdz plkst. 9.50.

Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2018-12-01