Satversmes tiesa 18. maijā plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

17.05.2023.

Šodien, 17. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”.

Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc divdesmit 13. Saeimas deputātu (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma.

Tiesas sēdē piedalījās un Pieteikuma iesniedzēju pārstāvēja zvērināta advokāte Inese Nikuļceva un juriste Elizabete Krivcova. Institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Latvijas Republikas Saeimas – viedokli pārstāvēja zvērināts advokāts Sandris Bērtaitis.

Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicinātās personas: Tieslietu ministriju, tiesībsargu, Augstākās izglītības padomi, Rektoru padomi un bijušo Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāru Reini Znotiņu.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 18. maijā plkst. 10.00. Satversmes tiesa turpinās lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 18. maijā būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 17. maijā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-45-01