Satversmes tiesa 16. novembrī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām

08.11.2022.

Otrdien, 8. novembrī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-36-01 “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc politiskās partijas „Mēs – Talsiem un novadam” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma.

Tiesas sēdē piedalījās un pietiekuma iesniedzēju pārstāvēja zvērināts advokāts Edgars Zelderis. Institūcijas, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Saeimas – viedokli pārstāvēja zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis.

Satversmes tiesa turpināja Saeimas pārstāvja iztaujāšanu, kā arī uzklausīja pieaicinātās personas – tiesībsarga biroju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, biedrības ,,Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” direktori Mg.iur. Ivetu Kažoku un Mg.sc.soc., Mg.oec. Leldi Metlu-Rozentāli.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 16. novembrī plkst. 10.00. Satversmes tiesa turpinās pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu un uzsāks tiesas debates.

Video ieraksts no tiesas sēdes 8. novembrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 27. oktobrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-36-01