Satversmes tiesa 16. jūlijā pasludinās spriedumu lietā par tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnešiem, kas lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu civillietā; būs preses konference

13.07.2020.

Ceturtdien, 16. jūlijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā  Nr. 2019-23-01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Plkst. 15.45 būs preses konference, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele informēs par pasludināto spriedumu.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, sprieduma pasludināšana un preses konference notiks attālināti video konferences režīmā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties preses konferencē, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot e-pastu Kristiana.Plate@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 26373298.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents sprieduma pasludināšanu un preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā.

Tiešraide no sprieduma pasludināšanas būs šeit:

Tiešraide no preses konferences būs šeit:

Saistītā lieta: 2019-23-01