Satversmes tiesa 15. maijā pasludinās nolēmumu lietā par ārstniecības personu pagarinātā normālā darba laika samaksas apmēru

10.05.2018.

Otrdien, 15. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2017‑15‑01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”.

Nolēmuma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Savukārt plkst. 10.45 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiek aicināti uz preses konferenci.

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt nolēmuma pasludināšanu, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lūdzam uz nolēmuma pasludināšanu ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu nolēmuma pasludināšanas norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc plkst. 10.00 personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Pēc nolēmuma pasludināšanas tā teksts tiks publicēts Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Lietas” apakšsadaļā “Ierosinātās un izskatītās lietas” zem lietas Nr. 2017-15-01. Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nolēmums tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Par Satversmes tiesas pasludināto nolēmumu tiks izsūtīta preses relīze.

Saistītā lieta: 2017-15-01