Satversmes tiesa 13. septembrī sāks izskatīt lietu par normām, kas noteic pienākumu komersantiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saražoto siltumenerģiju izmantot lietderīgi

07.09.2022.

Otrdien, 13. septembrī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2021-31-0103 “Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., 30., 31., 48.4. punkta un 3. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”.

Lietas Nr. 2021-31-0103 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 13. septembrī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Informācija par lietu Nr. 2021-31-0103 pieejama šeit.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830759, 26393803.

Ikviens interesents var vērot tiesas sēdes norisi arī tiešraidē:

2022. gada 13. septembrī plkst.9:30 ikvienam interesantam ir iespēja saņemt informāciju par Satversmes tiesas procesu un lietas Nr. 2021-31-0103 būtību. Informāciju sniegs Satversmes tiesas sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa.

Tiesas sēdes norise tiks filmēta un fotografēta. Audio vizuālais materiāls var tikt publiskots sabiedrības informēšanas nolūkos.

Lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi (līdz plkst.9:45). Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2021-31-0103