Satversmes tiesa 13. aprīlī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību

07.04.2022.

Ceturtdien, 7. aprīlī plkst. 9.00 Satversmes tiesa turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-18-01 “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam” tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Tiesas sēdes norise tika pielāgota, ievērojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Šodien Satversmes tiesa turpināja izjautāt lietā pieaicinātās personas: Mg. iur. Gunāru Kūtri, Dr. iur. Lauri Rasnaču, Dr. oec. Marinu Kudinsku, Mg. iur. Māri Vainovski, Dr. iur. Jāni Kārkliņu un Mg. iur. Paulu Zeņķi.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 13. aprīlī plkst. 10.00. Satversmes tiesa turpinās lietā pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu.

Video ieraksts no šodienas tiesas sēdes redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 6. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 31. martā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-18-01