Satversmes tiesa 12. aprīlī pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru

10.04.2018.

Ceturtdien, 12. aprīlī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2017‑17‑01 “Par 2017. gada 1. jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Nolēmuma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Savukārt plkst. 11.00 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiek aicināti uz preses konferenci.

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt nolēmuma pasludināšanu, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lūdzam uz nolēmuma pasludināšanu ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu nolēmuma pasludināšanas norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc plkst. 10.00 personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Pēc nolēmuma pasludināšanas tā teksts tiks publicēts Satversmes tiesas mājaslapā sadaļas “Lietas” apakšsadaļā “Ierosinātās un izskatītās lietas” zem lietas Nr. 2017-17-01. Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nolēmums tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Par Satversmes tiesas pasludināto nolēmumu tiks izsūtīta preses relīze.

Saistītā lieta: 2017-17-01