Satversmes tiesa 11. jūnijā pasludinās spriedumu lietā par normām, kas noteic privāto augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā; būs preses konference

09.06.2020.

Ceturtdien, 11. jūnijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2019-12-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam”.

Pēc sprieduma pasludināšanas plkst. 15.45 būs preses konference, kurā piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, sprieduma pasludināšana un preses konference notiks attālināti video konferences režīmā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties preses konferencē, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 26200580.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents sprieduma pasludināšanu un preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā.

Tiešraide no sprieduma pasludināšanas būs šeit:

Tiešraide no preses konferences būs šeit:

Saistītā lieta: 2019-12-01