Satversmes tiesa 11. jūnijā atsāks lietas Nr. 2019-23-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

22.05.2020.

Satversmes tiesa 2020. gada 21. maijā, taisot spriedumu lietā Nr. 2019‑23‑01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2019‑23‑01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti videokonferences režīmā.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019‑23‑01 attālināti notiks 2020. gada 11. jūnijā plkst. 10.00. Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot ārkārtējās situācijas apstākļus un tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Lēmums par lietas izskatīšanas atsākšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pieejams šeit.

Saistītā lieta: 2019-23-01