Satversmes tiesa 10. novembrī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic vecuma pensijas minimālo apmēru

05.11.2020.

Ceturtdien, 5. novembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-07-03 “Par Ministru kabineta 2011. gada 5. decembra noteikumu Nr. 924 “Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru” 2.2. apakšpunkta, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 „Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1. apakšpunkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim), kā arī Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 “Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru” 2. punkta un 3.2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 109. pantam”.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Līdz šim Satversmes tiesa bija uzklausījusi un izjautājusi lietas dalībniekus, kā arī lietā pieaicinātās personas – Saeimas – pārstāvi.

Šodien Satversmes tiesa turpināja uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Valsts kontrolei un Edgaram Voļskim.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies otrdien, 10. novembrī, plkst. 10.00.

Nākamajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātās personas – Latvijas Pensionāru federācijas – pārstāvjiem. Plānots uzklausīt tiesas debates un replikas.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 10. novembrī būs redzama šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 5. novembrī redzams šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 4. novembrī redzams šeit:

 

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-07-03