Satversmes tiesa 10. jūlijā plkst. 12.00 pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā

11.06.2024.

Trešdien, 10. jūlijā, plkst. 12:00  Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā.

Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā:

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties nolēmuma pasludināšanā, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu Ksenija.Vitola@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 28304809.

Saistītā lieta: 2022-45-01