Satversmes tiesa 10. janvārī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām

03.01.2023.

Otrdien, 3. janvārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc divdesmit 13. Saeimas deputātu (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma.

Tiesas sēdē piedalījās un Pietiekuma iesniedzēju pārstāvēja zvērināta advokāte Inese Nikuļceva un juriste Elizabete Krivcova. Institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Saeimu – pārstāvēja zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis.

Tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti lietas dalībnieki. Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā uzklausītas pieaicinātās personas – Tieslietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 10. janvārī plkst. 10.00. Satversmes tiesa turpinās pieaicināto personu viedokļu uzklausīšanu, kā arī uzsāks tiesas debates.

Video ieraksts no tiesas sēdes 3. janvārī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-33-01