Rīt plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

07.12.2021.

Otrdien, 7. decembrī plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Līdz šim tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pieteikuma iesniedzēja – tiesībsarga – pārstāvji, kā arī tika uzklausīti Saeimas pārstāvji. Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicināto personu – Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta – pārstāvjus.

Šodien Satversmes tiesa izjautāja lietā pieaicinātās personas: individuālo komersantu Andri Sirmuli, Tieslietu ministriju, Dr. oec. Māri Jurušu, Dr. oec. Albertu Auziņu, biedrību „Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija”, Mg. iur. Jāni Taukaču un Mg. iur. Jūliju Saušu.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies 8. decembrī plkst. 10.00.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 8. decembrī būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 7. decembrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 25. novembrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-06-01