Rīt plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par garantētā minimālā ienākumu līmeņa atbilstību Satversmei; pieejams tiešraides links

19.05.2020.

Otrdien, 19. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti sāka izskatīt lietu Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti videokonferences režīmā.

Šī lieta ir ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma. Tiesas sēdē piedalījās un attālināti viedokli pauda tiesībsargs Juris Jansons, kā arī Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska. Ministru kabineta viedokli pauda Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa. Pēc lietas dalībnieku uzklausīšanas un izjautāšanas Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Latvijas Republikas Saeimai, Latvijas Universitātes profesoram Dr. iur. Jānim Lazdiņam un Latvijas Bankai.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies rīt, 20. maijā, plkst. 10.00.

Rīt Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Tieslietu ministrijai, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Uztura katedras docentei Dr. oec. Ingrīdai Millerei, Labklājības ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, sociālās politikas ekspertei Rutai Zilverei, Latvijas Universitātes socioloģijas nodaļas vadītājai Dr. sc. soc. Baibai Belai, biedrībai “EAPN-Latvia”, Dr. oec. Edgaram Voļskim.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 20. maijā būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 19. maijā redzams šeit:

Saistītā lieta: 2019-24-03