Rīt plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem

20.01.2021.

Trešdien, 20. janvārī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Līdz šim tiesas sēdē tika uzklausīti un iztaujāti pieteikumu iesniedzēju pārstāvji, kā arī tika uzklausīts Saeimas pārstāvis.

Šodien Satversmes tiesa turpināja uzklausīt un iztaujāt Saeimas pārstāvi, kā arī sāka uzklausīt un iztaujāt lietā pieaicināto personu – Ministru kabineta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 13. Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas un Latvijas Bankas – pārstāvjus.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies rīt, 21. janvārī, plkst. 10.00.

Tiesa turpinās uzklausīt un iztaujāt lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: Valsts kontroli, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība”, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesori Dr. sc. pol. Ivetu Reinholdi, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi Dr. oec. Raitu Karnīti, ekspertu administratīvi teritoriālos jautājumos Dr. oec. Andri Miglavu, Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Dr. oec. Jāni Vanagu.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 21. janvārī būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 20. janvārī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 13. janvārī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-37-0106