Rīt plkst. 9.00 Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par 2019. gada valsts budžetā noteiktā finansējuma apjoma studijām valsts dibinātās augstskolās atbilstību Satversmei

22.09.2020.

Otrdien, 22. septembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2019-29-01 “Par likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, 02.03.00 “Augstākā medicīnas izglītība”, 20.00.00 “Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 “Augstākā izglītība”, ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam”.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Šī lieta ir ierosināta pēc trīsdesmit viena 13. Saeimas deputātu pieteikuma. Tiesas sēdē piedalījās un pieteikuma iesniedzēja viedokli attālināti pauda zvērināts advokāts Lauris Liepa un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvis Andrejs Stupins.

Pēc lietas dalībnieku uzklausīšanas un izjautāšanas Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Izglītības un zinātnes ministrijai, Fiskālās disciplīnas padomei, Augstākās izglītības padomei un Finanšu ministrijai.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies trešdien, 23. septembrī, plkst. 9.00.

Nākamajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Tieslietu ministrijai, Rektoru padomei, konstitucionālo tiesību ekspertam Mg.iur. Edgaram Pastaram un Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektorei, pētniecei Mg.oec. Līgai Leitānei.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 23. septembrī būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 22. septembrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

 

Saistītā lieta: 2019-29-01