Rīgā norisinājās Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas 17. ikgadējā divpusējā konference

13.12.2023.

Šā gada 11. decembrī tika organizēta Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas 17. ikgadējā konference, kurā tiesneši diskutēja par ģeopolitiskā konteksta ietekmi uz konstitucionālo strīdu risināšanu, kā arī pārrunāja abu tiesu judikatūras aktualitātes.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš konferences atklāšanas uzrunā izcēla Latvijas un Lietuvas konstitucionālo tiesu ilggadējās divpusējās sadarbības tradīcijas nozīmi tiesiskuma stiprināšanā, uzsverot, ka abu valstu tiesas vienmēr ir sadarbojušās ļoti cieši, bet tieši šajā sarežģītajā laikā savstarpējais atbalsts ir tik stiprs kā nekad. Abu nelielo valstu konstitucionālo tiesu starptautiskā sadarbība un saskaņotā pozīcija bija svarīgs iemesls tam, ka Krievijas Federācijas Konstitucionālā tiesa, kura ir kļuvusi par agresīva autokrātiska režīma atbalsta instrumentu, vairs nav pasaules un Eiropas konstitucionālās justīcijas organizāciju sastāvā. Priekšsēdētājs vērsa uzmanību uz kopīgajiem izaicinājumiem demokrātijas aizsardzībā, uzsverot, ka ģeopolitiskie apstākļi ir mainījušies uz nenoteiktu laiku, tāpēc konstitucionālo tiesu dienaskārtībā ir ne tikai pamattiesību un tiesiskuma nodrošināšana, bet arī pienākums sargāt valsts demokrātisko iekārtu.

“Lietuvas Konstitucionālā tiesa savā judikatūrā uzsver pamatlikumā iekļautās valsts un starptautiskās drošības garantijas, tādējādi nostiprinot tik nozīmīgu konstitucionālo pamatprincipu kā Lietuvas valsts Rietumu ģeopolitiskā orientācija. Tas būs pamats arī citu konstitucionālo strīdu atrisināšanai, izskatot ar valsts drošību saistītos tiesību jautājumus. Lietuva ir izdarījusi skaidru izvēli attiecībā uz savas attīstības ģeopolitisko virzienu, tādēļ tiesu varai ir īpaši svarīgs uzdevums – nodrošināt, lai tas tiktu konsekventi ievērots,” konferences atklāšanas runā akcentēja Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Gintaras Goda.

Konferences pirmajā plenārsesijā Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs savā priekšlasījumā “Vai un kādā veidā Krievijas agresija Ukrainā un dezinformācijas kampaņas ietekmē pamattiesību ierobežojumu vērtēšanu?” vērsa uzmanību uz to, ka karš ir radījis ne tikai milzīgas ciešanas Ukrainas cilvēkiem, bet arī jaunus un juridiski sarežģītus izaicinājumus pamattiesību ierobežojumu vērtēšanā. Tiesu prakse apliecina, ka ģeopolitiskais konteksts un Krievijas īstenotās dezinformācijas kampaņas var tikt ņemti vērā, lai aizsargātu demokrātisko valsts iekārtu. Vienlaikus pamattiesību ierobežojumi, kas noteikti šādos ģeopolitiskajos apstākļos, ir rūpīgi jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka tie ir samērīgi un saskan ar demokrātiskas sabiedrības pamatā esošajām vērtībām.

Savukārt Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Vytautas Mizaras savā uzrunā vērsa uzmanību uz būtisku Lietuvas Konstitucionālās tiesas atziņu par to, ka valsts neatkarība, tās teritorijas integritāte un konstitucionālā iekārta ir vienas no svarīgākajām konstitucionālajām vērtībām, kuru aizsardzība ir valsts iestāžu un visu pilsoņu prioritārs pienākums. Šā pienākuma izpildes nodrošināšana ir valsts drošības garantiju pamatā.

Konferences otrajā plenārsesijā ar abu valstu konstitucionālo tiesu aktuālo judikatūru tiesnešus iepazīstināja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Tomas Davulis.

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas kopīgās konferences ir ilggadēja tradīcija, kas tiek kopta jau kopš 2000. gada. Šajās konferencēs tiesneši pārrunā aktuālos konstitucionālo tiesību jautājumus un tiesu judikatūru, kā arī apmainās ar pieredzi un viedokļiem par tiesību attīstību.

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesneši

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesneši. Foto: Toms Norde.