Publicē pirmo izdevumu Satversmes tiesas publikāciju sērijā par pamattiesībām

08.04.2020.

Rīt, 9. aprīlī, klajā nāks Satversmes tiesas veidotais grāmatžurnāls “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra”. Tas būs pirmais izdevums publikāciju sērijā, kuru aizsāk Satversmes tiesa un kas ir veltīta tiesas judikatūrai pamattiesību jautājumos.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele stāsta: “Satversmes tiesas publikāciju sērija ir jauna tiesas iniciatīva sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkos. Tās veidošanā piedalās Satversmes tiesas padomnieki, kas veic padziļinātu Satversmes tiesas judikatūras izpēti un analīzi. Esmu pārliecināta, ka šī un turpmākās sērijas publikācijas palīdzēs veidot vienotu izpratni par Satversmes pantu saturu, kā arī stiprinās sabiedrības uzticēšanos Satversmes tiesai un visai valsts konstitucionālajai iekārtai.”

Pirmo publikāciju sērijas izdevumu sagatavoja Satversmes tiesas padomnieki Alla Spale, Elīna Podzorova, Gatis Bārdiņš, Sandijs Statkus, Kristaps Tamužs, Uldis Krastiņš, kā arī Administratīvās rajona tiesas tiesnese Līga Biksiniece-Martinova, kura Satversmes tiesas īstenotā tiesu dialoga ietvaros 2019. gada pirmajā pusē pildīja Satversmes tiesas padomnieka pienākumus.

Grāmatžurnāla sagatavošanā izmantoti vairāk nekā 90 Satversmes tiesas nolēmumi, kas pieņemti līdz 2019. gada 21. februārim. Šis ir pilnīgākais un apjomīgākais Latvijā publicētais izdevums, kas veltīts tiesību uz taisnīgu tiesu saturam. Tajā ietverts pārskatāms un loģiski sakārtots Satversmes 92. pantā ietverto principu un tiesību katalogs. Šis izdevums būs noderīgs gan personām, kas vēlas aizstāvēt tām Satversmes 92. pantā noteiktās tiesības, gan tiesību politikas veidotājiem.

Apkopojums izdots valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” apgādā, tas būs nopērkams aģentūras grāmatnīcā https://tnagramatas.tna.lv/.

Foto: Satversmes tiesa.