Prezentēs grāmatu par Latvijas konstitucionālajām tiesībām

18.10.2016.

lejupielādeŠā gada 18. oktobrī Rīgas Juridiskajā augstskolā notiks grāmatas “Constitutional Law in Latvia” (Konstitucionālās tiesības Latvijā) prezentācija.

Grāmatā atspoguļots pētījums par konstitucionālo tiesību attīstību Latvijā, Latvijas Republikas Satversmes regulējuma mērķi un jēgu, kā arī piemērošanu. Papildus tam grāmatā skaidrota Latvijas valsts iekārtas uzbūve un tās funkcionēšanas pamatprincipi. Šajā pētījumā analizēta arī Satversmes tiesas prakse.

Grāmata “Constitutional Law in Latvia” izdota starptautiskajā grāmatu apgādā “Kluwer Law International” kā daļa no grāmatu sērijas “Starptautiskās tiesību enciklopēdijas”, tādējādi tā uzskatāma par nozīmīgu sasniegumu starptautiskā mērogā. Grāmata ir līdz šim apjomīgākais Latvijas konstitucionālo tiesībām pētījums, kas publicēts angļu valodā.

Grāmatas autores ir bijusī Satversmes tiesas tiesnese, profesore Kristīne Krūma un Satversmes tiesas padomniece Dita Plepa.

Kristīne Krūma bija Satversmes tiesas tiesnese no 2007. gada līdz 2015. gadam. Viņas profesionālās intereses bija koncentrētas starptautisko tiesību un Eiropas tiesību virzienā. Kristīne Krūma strādājusi arī Ārlietu ministrijā un pārstāvējusi Latviju starptautiskajās organizācijās. Papildus tam viņa sevi veltījusi akadēmiskajam un administratīvajam darbam Rīgas Juridiskajā augstskolā. Plašs bijis arī Kristīnes Krūmas zinātniski pētnieciskais darbs, kura rezultāts ir vairāki desmiti publikāciju.

Kristīne Krūma šovasar negaidīti un pāragri aizgāja mūžībā, tādējādi grāmata “Constitutional Law in Latvia” ir viens no pēdējiem K. Krūmas darbiem, ar kuru noslēdzies pašaizliedzīgais darbs, attīstot tiesību doktrīnu Latvijā.

Dita Plepa Satversmes tiesā strādā kopš 2009. gada. Viņa ir bijusi tiesneša palīdze. Savukārt kopš 2014. gada kļuva par Satversmes tiesas padomnieci. Viņas profesionālās intereses aptver plašu tiesību zinātņu lauku, īpaši koncentrējoties uz konstitucionālajām tiesībām, tiesību filozofiju un teoriju.

Dita Plepa ir Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēja, vairāku akadēmisku publikāciju un juridiski filozofisku eseju autore. Šobrīd D. Plepa izstrādā doktora disertāciju par valsts finanšu līdzekļu pārvaldības konstitucionālajiem aspektiem.

Pieteikšanās grāmatas prezentācijai, elektroniski aizpildot pieteikuma formu: https://docs.google.com/forms/d/1GXou7L48_VAwItowwp_NSmA74iQMOhF2GJr5cFN1j3g/viewform?edit_requested=true