Precizēts: Satversmes tiesa pabeidz tienešu atlīdzības lietas izskatīšanu; spriedumu lietā pasludinās šī gada 26. oktobrī

27.09.2017.

2017. gada 26. septembrī Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja skatīt lietu Nr. 2016‑31‑01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”.

Satversmes tiesa turpināja uzklausīt pieaicināto personu viedokļus lietā. Tiesas sēdē savu viedokli lietā pauda Latvijas Tiesnešu biedrība, kuru pārstāvēja Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs Guntars Ploriņš, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība, kuru pārstāvēja Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Lauma Paegļkalna, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, zvērināts advokāts Edgars Pastars un pētniece Aija Rieba.

Satversmes tiesa noklausījās tiesas debates un pabeidza lietas izskatīšanu.

Satversmes tiesa spriedumu lietā pasludinās 2017. gada 26. oktobrī plkst. 10:00 tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Tiesas sēde notiks Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības, tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiek ierakstītas, līdz ar to vēlāka ierašanās vai jebkāda cita veida trokšņa izraisīšana tiesas sēdes laikā var traucēt ierakstu. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.