Pirmsvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi atbilst Satversmei

23.02.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-45-01 “Par likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” 33. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam”.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Jānis Kuzins norādīja, ka Satversmes 100. pantam neatbilstot norma, kas paredz ievērojamus priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus pašvaldību vēlēšanu dienā un vienu dienu pirms tām (citastarp aizliegta aģitācijas materiālu izvietošana radio un televīzijā, preses izdevumos un publiskās vietās). Satversmes 100. pants noteic: ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētās normas mērķis ir brīvu vēlēšanu nodrošināšana. Brīvas vēlēšanas sevī ietver divus aspektus: vēlētāju gribas brīvu veidošanos un vēlētāju iespēju brīvi paust savu gribu balsojot. Ar apstrīdētās normas palīdzību likumdevējs nodrošina vēlētājiem iespēju vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām izvērtēt dažādu politisko spēku priekšvēlēšanu aģitācijā pausto informāciju un brīvi pieņemt pārdomātu lēmumu par savu izvēli. Līdzīgi ierobežojumi ir spēkā arī citās Eiropas valstīs.

Līdz ar to tiesa atzina apstrīdēto normu par atbilstošu Satversmes 100. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-45-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-45-01