Pirmo reizi tiek izdota monogrāfija par Latvijas valstisko nepārtrauktību

15.11.2017.

Trešdien, 15. novembrī, Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Mazajā Aulā notika monogrāfijas “Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā” atvēršanas pasākums. Pasākumā tika prezentēta plaša starpdisciplināra pētījuma rezultātā tapusi kolektīva monogrāfija par Latvijas valstisko nepārtrauktību (kontinuitāti).

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesora Tālava Jundža zinātniskā vadībā, šajā monogrāfijā apskatīta starptautiskajās tiesībās un valsts tiesībās pazīstamā nepārtrauktības doktrīna un pamatota tās piemērojamība Baltijas valstu vēstures kontekstā.

Monogrāfijas autori – divpadsmit Latvijā zināmi juristi un vēsturnieki – no tiesību teorijas, politikas zinātnes un vēstures viedokļa analizējuši faktus un liecības, kas pierāda 1918. gadā dibinātās Latvijas valsts juridisko turpinātību un nepārtrauktību arī padomju un nacistiskās okupācijas apstākļos, kā arī pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas. Monogrāfijā secināts un zinātniski pamatots, ka Latvijas valstiskās nepārtrauktības jautājumi nav tikai teorētiski, bet tiem joprojām ir praktiska nozīme Latvijas starptautiskajās attiecībās un okupācijas seku pārvarēšanā.

Monogrāfijas autoru vidū ir arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, kā arī Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs.

Monogrāfijas “Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā” izdevējs ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs.

Monogrāfija "Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā". Foto: K.Strazda.

Monogrāfija “Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā”. Foto: K. Strazda.