Pirmās lietas par administratīvi teritoriālo reformu Satversmes tiesa publiskajā procesā sāks izskatīt 2021. gada 13. janvārī

22.12.2020.

Satversmes tiesa informē, ka 2021. gada 13. janvārī tiesas sēdē ar dalībnieku piedalīšanos tiks uzsākta lietas Nr. 2020-37-0106 izskatīšana. Šajā lietā 2020. gada 26. oktobrī Satversmes tiesa nolēma apvienot divas lietas: lietu Nr. 2020-37-0106, kas tika ierosināta pēc Limbažu novada domes pieteikuma par Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu novadam, un lietu Nr. 2020-38-0106, kas tika ierosināta pēc Ikšķiles novada domes pieteikuma par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam.

Apvienotajai lietai tika piešķirts nosaukums “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti video konferences režīmā. Tiesas sēdes norisi tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas YouTube kontā.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 21 novada domes: Alojas, Alsungas, Auces, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kandavas, Limbažu, Mazsalacas, Mārupes, Ozolnieku, Rugāju, Rundāles, Salacgrīvas, Salas un Varakļānu novada domes. Šobrīd Satversmes tiesā ir ierosinātas 17 lietas, pieņemti divi lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu, savukārt divi pieteikumi atrodas izskatīšanā tiesas kolēģijā.

Satversmes tiesā pēc 17 pieteikumiem ir ierosinātas šādas lietas:

Nr. 2020-64-0106. Ierosināta lieta par Ilūkstes novada pievienošanu Augšdaugavas novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 1. maijs.

Nr. 2020-61-0106. Ierosināta lieta par Garkalnes pagasta iekļaušanu Ropažu novadā. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 29. marts.

Nr. 2020-60-0106. Ierosināta lieta par Alojas novada pievienošanu Limbažu novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 27. marts.

Nr. 2020-58-0106 par Daudzeses, Jaunjelgavas, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pagastu, un Jaunjelgavas pilsētas pievienošanu Aizkraukles novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 16. marts.

Nr. 2020-57-0106 par Ozolnieku novada pievienošanu Jelgavas novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 1. marts.

Nr. 2020-55-0106 par Lazdukalna pagasta un Rugāju pagasta pievienošanu Balvu novadam. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 1. marts.

Nr. 2020-54-0106 par Rundāles novada pievienošanu Bauskas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 18. februāris.

Nr. 2020-51-0106 par Salacgrīvas novada pievienošanu Limbažu novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 14. februāris.

Nr. 2020-48-0106 par Kandavas novada pievienošanu Tukuma novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 4. februāris.

Nr. 2020-47-0106 par Mazsalacas novada pievienošanu Valmieras novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.

Nr. 2020-46-0106 par Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta pievienošanu Bauskas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.

Nr. 2020-45-0106 par Murmastienes pagasta, Varakļānu pagasta un Varakļānu pilsētas pievienošanu Rēzeknes novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 3. februāris.

Nr. 2020-43-0106 par Vangažu pilsētas pievienošanu Ropažu novadam un Inčukalna pagasta pievienošanu Siguldas novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.

Nr. 2020-42-0106 par Carnikavas pagasta pievienošanu Ādažu novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.

Nr. 2020-41-0106 par Salas pagasta un Sēlpils pagasta pievienošanu Jēkabpils novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2021. gada 27. janvāris.

Nr. 2020-38-0106 par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam. Lieta ir apvienota ar lietu Nr. 2020-37-0106.

Nr. 2020-37-0106 par Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu novadam. Lietas sagatavošanas datums ir 2020. gada 16. decembris, taču tās sagatavošana tika pabeigta 9. decembrī.

Babītes novada domes pieteikums atrodas izskatīšanā kolēģijās līdz 9. janvārim, bet Auces novada domes pieteikums – līdz 10. janvārim. Ja pēc šiem pieteikumiem tiks ierosināta lietas, par to tiks publicēta informācija Satversmes tiesas mājaslapā un izsūtīta preses relīze.

Satversmes tiesas likums nosaka, ka pašvaldības domei pieteikumā ir jāpamato, ka apstrīdētā norma rada vietējās pašvaldības tiesību aizskārumu. Kolēģijas, izvērtējot Alsungas novada domes un Mārupes novada domes pieteikumus, lēma atteikt lietu ierosināšanu.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu Satversmes tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. Ja Satversmes tiesa pieņems kādu būtisku procesuālo lēmumu šo lietu sakarā, tā par to informēs sabiedrību. Visa publiski pieejama informācija par lietām ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā. Satversmes tiesas process shēmā pieejams šeit.