Piešķirti Satversmes tiesas apbalvojumi

17.11.2021.

Satversmes tiesas 25 gadu jubilejas gadā nodibināts Satversmes tiesas apbalvojums, lai izceltu īpašus nopelnus, kas sekmējuši Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstību un ilgtspēju.

Goda diploms par ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas, tiesiskas, sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas valsts stiprināšanā piešķirts:

 • Bijušajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam;
 • Bijušajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Gunāram Kūtrim;
 • Bijušajai Satversmes tiesas priekšsēdētājai Aijai Brantai;
 • Bijušajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aldim Laviņam;
 • Bijušajai Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei.

Goda raksts par ieguldījumu tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību stiprināšanā piešķirts:

 • Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesorei Dr.iur. Valentijai Liholajai;
 • Augstākas tiesas tiesnesei, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektorei Anitai Kovaļevskai;
 • Latvijas Republikas Saeimas vecākajai redaktorei Marikai Saturiņai.

Atzinības raksts par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Satversmes tiesā, novērtējot godprātīgu amata pienākumu izpildi piešķirts:

 • Satversmes tiesas padomniekam Sandijam Statkum;
 • Bijušajai Juridiskā departamenta vadītājai Allai Spalei;
 • Bijušajai Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniecei Lailai Jurcēnai;
 • Bijušajai Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniecei Dzintrai Pededzei;
 • Bijušajam Satversmes tiesas izpilddirektoram Aivaram Caunem.

Izcilības raksts par ieguldījumu Latvijas Republikas Satversmes vērtību stiprināšanā, ar godprātīgu darbu Augstākajā padomē, Satversmes tiesā, Latvijas Universitātē un Saeimā sekmējot neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas izaugsmi, piešķirts Ilmai Čepānei.

Satversmes tiesa sveic visus apbalvojuma saņēmējus!

Satversmes tiesa tiesas apbalvojuma nolikums pieejams šeit: lpp 1; lpp 2.