Pieredzes apmaiņas vizītē Satversmes tiesu apmeklē Moldovas Konstitucionālās tiesas juristi

05.06.2019.

No 6. līdz 12. jūnijam Satversmes tiesā pieredzes apmaiņas vizītē viesosies četri Moldovas Republikas (turpmāk – Moldova)  Konstitucionālās tiesas tiesnešu palīgi. Pieredzes apmaiņas ietvaros plānota intensīva programma, kurā viesiem būs iespēja iepazīt Satversmes tiesas Juridiskā departamenta darbu, kā arī padziļināti izzināt Satversmes tiesas procesu un konstitucionālās sūdzības modeli Latvijā.

Pieredzes apmaiņas idejas iniciators ir Moldovas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Mihajs Poalelundži (Mihai Poalelungi). Šīs vizītes mērķis ir savstarpēji dalīties pieredzē. Moldovas Konstitucionālās tiesas juristiem būs iespēja padziļināti iepazīties ar pamattiesību ierobežojumu konstitucionalitātes izvērtēšanas metodoloģiju Satversmes tiesā un apgūt arī praktiskās iemaņas tās pielietošanā. Pieredzes apmaiņas laikā viesiem būs iespēja tikties un diskutēt ar Satversmes tiesas tiesnešiem, Juridiskā departamenta darbiniekiem, piedalīties pieteikumu izvērtēšanā, kā arī vērot lietu virzību dažādās Satversmes tiesas procesa stadijās. Turklāt juristiem būs iespēja uzzināt, kā notiek Satversmes normu interpretācija – it īpaši kopsakarā ar Eiropas un starptautiskajām tiesībām.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzsver: “Pieredzes apmaiņa ir vērtīgs tiesu sadarbības un dialoga veicināšanas instruments starptautiskā līmenī. Tā abām pusēm ir laba iespēja dalīties savā pieredzē un pilnveidot savas profesionālās zināšanas. Turklāt šāda starptautiskā sadarbība ir orientēta uz praktisku mērķu sasniegšanu.”

Vizītes organizēšanā aktīvu dalību ņēma arī Moldovas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko (Eugen Revenco) un aicināja sadarbības projekta dalībniekus viesoties Moldovas vēstniecībā Latvijā.

Atbilstoši Latvijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2019. gadā un šā plāna sadaļai “Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm” plānots īstenot vēl divas Moldovas Konstitucionālās tiesas juristu pieredzes apmaiņas vizītes Satversmes tiesā. Minētās vizītes finansēs Latvijas valdība.