Pieņemts lēmums par lūgumu apturēt likumu normu darbību

05.02.2015.

2015. gada 4. februārī Satversmes tiesa rīcības sēdē skatīja Madaras Volksones, Dāvja Volksona, Leldes Švāģeres, Ivo Švāģera, Evijas Novicānes, Kaspara Novicāna un Vijas Ritenbergas lūgumu par 2014. gada 25. septembra likuma „Grozījumi Maksātnespējas likumā” 2. panta un 2014. gada 30. oktobra likuma „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (turpmāk – apstrīdētās normas) darbības apturēšanu.

2015. gada 16. janvārī Satversmes tiesā pēc minēto personu pieteikuma ierosināta lieta par apstrīdēto normu atbilstību Satversmes 1. pantam un 106. panta pirmajam teikumam. Pieteikumā bija arī ietverts lūgums apturēt apstrīdēto normu darbību līdz dienai, kad stāsies spēkā Satversmes tiesas spriedums ierosinātajā lietā.

Apstrīdētā Maksātnespējas likuma norma noteic, ka amata darbībā maksātnespējas procesa administratori ir pielīdzināti valsts amatpersonām. Norma stāsies spēkā šā gada 1. martā.

Savukārt likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pieteikuma iesniedzēji apstrīd normu, kas paredz to, ka maksātnespējas administrators ir valsts amatpersona. Šī norma stāsies spēkā šā gada 1. jūlijā.

Lūgumā pieteikuma iesniedzēji norādīja, ka apstrīdētās normas tiem radīšot nelabvēlīgas sekas, proti, normas liedzot ieņemt zvērināta advokāta un maksātnespējas procesa administratora amatus. Pieteikuma iesniedzēji pauda uzskatu, ka jautājums par normatīvā akta darbības apturēšanu ir uzskatāms par Satversmes tiesas likumā neregulētu procesuālu jautājumu, kuru Satversmes tiesa, saskaņā ar likumu, var izlemt rīcības sēdē.

Satversmes tiesa secināja, ka jautājums par normatīvā akta darbības apturēšanu attiecas uz pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanu. Tas ir atzīstams par procesuālu jautājumu, proti, jautājums nav saistīts ar lietas izskatīšanu pēc būtības. Tomēr konstitucionālās sūdzības izskatīšanas gadījumā tas nav atzīstams par neregulētu procesuālo jautājumu.

Satversmes tiesas likums regulē gadījumus, kad ir iesniegta konstitucionālā sūdzība un ir izteikts lūgums par pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanu. Likums noteic Satversmes tiesai tiesības lemt par tiesas sprieduma izpildes apturēšanu. Likumdevējs nav paredzējis citus pagaidu aizsardzības līdzekļus konstitucionālās sūdzības gadījumā.

Ņemot vērā, ka pieteikuma iesniedzēju izteiktais lūgums nav uzskatāms par neregulētu procesuālo jautājumu, Satversmes tiesa atzina, ka lūgums ir atstājams bez izskatīšanas.

Satversmes tiesas lēmums tiks publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Lēmuma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: PR-ric-sedes-lem-2015-03-01

Saistītā lieta: 2015-03-01