Piektās Sarunas par Latviju. Vai atbildība ir brīvība?

10.06.2020.

Trešdien, 17. jūnijā, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (turpmāk – LNB) piekto reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas tēma būs “Vai atbildība ir brīvība?”. Tās saturu atklās žurnāliste Marta Selecka, filozofs Raivis Bičevskis, režisors Viesturs Kairišs un ārsts Kārlis Rācenis. Sarunas vadīs LNB vadošā pētniece Vija Daukšte, kopsavilkumu veidos Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele.

Šoreiz Sarunas par Latviju rosinās domu apmaiņu par Latvijas Republikas Satversmes ievada piektajā rindkopā ietverto teikumu: “Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu”.

Sarunas dalībnieki dalīsies pārdomās un meklēs atbildes uz jautājumiem:

*Kas ir cilvēka brīvība sabiedrībā?
*Vai brīva sabiedrība un brīvas personības var pastāvēt tikai atbildīgā sabiedrībā?
*Kādas pūles no katra indivīda prasa savas valsts uzturēšana?
*Vai Satversmē bija nepieciešams iekļaut atbildības kā vērtības jēdzienu?
*Vai atbildība ir tā, kas rūda cilvēku par brīvu personību, vai arī brīvs cilvēks ir pašsaprotams priekšnoteikums atbildīgai sabiedrībai?

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Sarunas par Latviju varēs vērot tikai tiešraidē LNB mājaslapā, Facebook kontā un Satversmes tiesas mājaslapā. Tiešraides sākums: 17. jūnijā plkst. 18.00.

Links uz LNB izveidoto pasākumu Facebook, kur arī varēs vērot pasākuma tiešraidi.

Satversmes tiesa kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku piekto reizi aicina uz "Sarunām par Latviju". Šajā reizē tēma būs…

Posted by Latvijas Nacionālā bibliotēka / National Library of Latvia on Wednesday, June 10, 2020

Svarīgi!

Interesenti jautājumus sarunas dalībniekiem var iesūtīt pirms pasākuma (Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv) vai uzdot tos pasākuma laikā, rakstot WhatsApp ziņu uz nr. +371 29464691 vai LNB Facebook tiešraides komentāros.

Par Sarunām par Latviju

Satversmes tiesa, godinot valsts 100. gadadienu, 2018. gadā aizsāka sadarbību ar LNB, veidojot jaunu tradīciju – dažādu nozaru profesionāļu un viedokļu līderu sarunas par Latviju, Latvijas tautu un Satversmē ietvertajām vērtībām. Sarunu ietvaros tās dalībnieki, iedvesmojoties no latviešu vēstures un kultūras mantojuma spilgtākajām epizodēm un nozīmīgākajiem darbiem, diskutē par dažādām tēmām, kas skar Latvijas sabiedrību, Latvijas valsts esību un izaicinājumus.

Pirmajās sarunās tika caurskatīti rakstnieces Māras Zālītes autobiogrāfiskie romāni “Pieci pirksti” un “Paradīzes putni”, runājot par latviešu tautas pagātnes pieredzi, pagātnes mantojuma pārvarēšanu,  Latvijas valstij simtgades slieksni sasniedzot un to pārkāpjot.

Video:

Pārdomas, kas dzima šo sarunu iespaidā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele publicēja žurnālā “Domuzīmes” (Nr. 1., 2020.).

Otrajās sarunās priekšplānā tika izvirzīta Latvijas likteņupe – Daugava, domājot par Daugavas simbolisko nozīmi vienotas Latvijas valsts veidošanās un attīstības procesā.

Video:

Trešajās sarunās tika analizēti raksti, kas veido nāciju, lai parādītu ciešo Latvijas kultūras un vēstures mantojuma sasaisti ar valsti un tiesībām, kā arī starpdisciplināros ietvaros turpinātu analizēt valsts pamatos gūlušās vērtības, to būtību tagadnē un nākotnē.

Video:

Ceturtajās sarunās tika runāts par Satversmē ietvertajām vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām. Tika meklēta atbilde uz jautājumu: vai Satversmē ir iekodēta pretruna?

Video: