Pasniegti Satversmes tiesas apbalvojumi

08.12.2023.

Šodien svinīgajā ceremonijā par godu Satversmes tiesas 27. gadadienai pasniegti Satversmes tiesas apbalvojumi, lai izceltu īpašus nopelnus, kas sekmējuši Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstību un ilgtspēju.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš svinīgās ceremonijas uzrunā uzsvēra: “Satversmes tiesas kolektīva vērtības un darba tikumu visprecīzāk raksturo tiesas pirmā priekšsēdētāja Aivara Endziņa vārdi “viens nav karotājs”. Tieši darbs vienotā komandā ļauj mums kopīgi virzīties augšup, stiprinot tiesiskumu Latvijā. Satversmes tiesas dzimšanas dienā novērtējam gan Satversmes tiesas tiesnešu un darbinieku ieguldījumu, gan arī pateicamies tiesas sadarbības partneriem, kuru sniegtā ekspertīze un atbalsts dažādās jomās ir bagātinājuši judikatūras atziņas un stiprinājusi Satversmes tiesas lomu demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību aizsardzībā”.

Goda diploms par ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas, tiesiskas, sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas valsts stiprināšanā piešķirts bijušajai Satversmes tiesas priekšsēdētājai Sanitai Osipovai

Goda raksts par ieguldījumu tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību stiprināšanā piešķirts:

  • Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docentam Edvīnam Danovskim
  • Žurnāla “Jurista Vārds” galvenajai redaktorei Dinai Gailītei
  • Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta direktoram Kārlim Ketneram
  • Tiesu namu aģentūras juridiskajai redaktorei Signei Terihovai

Atzinības raksts par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Satversmes tiesā, novērtējot godprātīgu amata pienākumu izpildi piešķirts:

  • Satversmes tiesas padomniecei Baibai Bakmanei
  • Satversmes tiesas Kancelejas vadītājai Guntai Barkānei
  • Satversmes tiesas padomniekam Gatim Bārdiņam

Satversmes tiesa sveic visus apbalvojuma saņēmējus!

Satversmes tiesas tiesneši un Satversmes tiesas apbalvojumu saņēmēji. Foto: Toms Norde.

Satversmes tiesas tiesneši un Satversmes tiesas apbalvojumu saņēmēji. Foto: Toms Norde.