Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences IV kongresā Viļņā spriež par konstitucionālo tiesu neatkarību

15.09.2017.

Laikā posmā no 11. septembra līdz 14. septembrim Satversmes tiesas delegācija Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles vadībā apmeklēja Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences (turpmāk − Konference) IV kongresu Viļņā, Lietuvā. Šī gada kongresa tēma bija “Tiesiskums un konstitucionālā tiesvedība modernajā pasaulē” (“The Rule of Law and Constitutional Justice in the Modern World”).

Minētās tēmas ietvaros Kongresa dalībnieki diskutēja par dažādās valstīs valdošo tiesiskuma izpratni, kā arī vērtēja prognozējamos tiesiskuma izaicinājumus tuvākajā nākotnē, īpašu uzmanību pievēršot konstitucionālās tiesvedības ietekmei uz valsti un indivīdu tiesiskā valstī.

Kongresā tika secināts, lai gan tiesiskuma princips dažādās valstīs tiek interpretēts dažādi, šis princips ir katras tiesību sistēmas pamats. Tas nosaka demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības un nodrošina cilvēktiesību ievērošanu. Konstitucionālajam tiesām ir milzīga ietekme uz tiesiskuma attīstību, jo tās savas kompetences ietvaros caur izskatāmo lietu prizmu atklāj un skaidro sabiedrībai tiesiskuma principa būtību un saturu.

Kongresa noslēgumā tika pieņemts Viļņas noslēguma ziņojums (Vilnius Communique), kurā apkopoti galvenie Kongresa rezultāti. Šajā ziņojumā īpaši uzsvērta konstitucionālo tiesu neatkarības nozīme tiesiskuma nodrošināšanā, kas ir pamatā drošai, demokrātiskai un ekonomiski attīstītai sabiedrībai. Konstitucionālās tiesas tika aicinātas nepakļauties politiskai ietekmei un izskatīt lietas, pamatojoties vienīgi uz valsts konstitūcijā ietvertajiem principiem un vērtībām.

Kongresā piedalījās ne tikai Konferences dalībvalstu pārstāvji, bet arī citi aicinātie dalībnieki no Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) un citām institūcijām.

Par Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferenci

Konference nodibināta 2011. gadā, un tā apvieno 110 konstitucionālās justīcijas institūcijas no Āfrikas, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, Austrālijas, Āzijas un Eiropas. Pasaules konference ir visaugstākā līmeņa konference konstitucionālās justīcijas jomā. Tās mērķis ir sekmēt konstitucionālo tiesiskumu un globāla mēroga tiesu dialogu, kurā iesaistās konstitucionālo tiesu tiesneši, kas ir izšķirošs demokrātijas, cilvēktiesību aizsardzības un tiesiskuma elements. Satversmes tiesa šajā Konferencē darbojas kopš 2011. gada.

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences IV kongresa atklāšanas ceremonija. Foto: Lietuvas Konstitucionālā tiesa.

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences IV kongresa atklāšanas ceremonija. Foto: Lietuvas Konstitucionālā tiesa.