Rīt plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei; pieejams tiešraides links

02.06.2020.

Otrdien, 2. jūnijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāka izskatīt lietu Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti videokonferences režīmā.

Šī lieta ir ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma. Tiesas sēdē piedalījās un attālināti viedokli pauda tiesībsargs Juris Jansons, kā arī Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska. Ministru kabineta viedokli pauda Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece.

Tiesas sēdes sākumā Satversmes tiesa lēma par izteiktajiem lūgumiem, kā arī nolēma par pieaicināto personu lietā atzīt arī Valsts kontroli.

Pēc lietas dalībnieku uzklausīšanas un izjautāšanas Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī lietā pieaicinātajām personām Saeimai un Labklājības ministrijai.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies rīt, 3. jūnijā, plkst. 10.00.

Rīt Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām: Valsts kontrolei, Tieslietu ministrijai un Latvijas Pensionāru federācijai.

Plānots, ka nākamajās tiesas sēdēs Satversmes tiesa uzklausīs arī šādas lietā pieaicinātās personas: Latvijas Pašvaldību savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, nodibinājumu “Apeirons” un pētnieci Aiju Riebu.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 3. jūnijā būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 2. jūnijā redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit:

https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2019/11/27.05.2020._Inform%C4%81cija-par-lietu-2019-27-03.pdf#search= 

Saistītā lieta: 2019-27-03