Pārtraukums tiesas sēdē lietā par kārtību, kādā tiek izskatīts jautājums par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam anulēšanu

13.12.2016.

Šodien Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos ir skatījusi lietu Nr. 2016‑06‑01 „Par likuma „Par valsts noslēpumu” 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 106. panta pirmajam teikumam”.

Sēdē ir uzklausīti lietas dalībnieku pārstāvji, kā arī vairākas pieaicinātās personas.

Satversmes tiesa turpinās skatīt lietu 2017. gada 3. janvārī plkst. 10:00.

 Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e‑pastu paula.pece@satv.tiesa.gov.lv.

Saistītā lieta: 2016-06-01