Par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku kļuvis Viktors Skudra

28.06.2010.

Šodien, 28.jūnijā, Satversmes tiesā notika tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas un par priekšsēdētāja vietnieku ir vienbalsīgi ievēlēts Viktors Skudra.

Vēlēšanas tika rīkotas, jo līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks Juris Jelāgins ir atstājis Satversmes tiesas tiesneša amatu saistībā ar tiesneša pilnvaru termiņa beigām.

Viktors Skudra ir Satversmes tiesas tiesnesis kopš 2007.gada. Viņa profesionālais mūžs pirms tiesneša amata ietver citastarp darbu prokuratūrā un advokāta amatā. Viktors Skudra ir bijis arī pirmais tieslietu ministrs pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēl no Satversmes tiesas tiesnešu vidus, aizklāti balsojot. Priekšsēdētāja vietnieks palīdz tiesas priekšsēdētājam viņa amata pienākumu pildīšanā, kā arī aizstāj priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.