Par godu Satversmes tiesas dzimšanas dienai atklāts trešais izdevums Satversmes tiesas publikāciju sērijā par pamattiesībām

08.12.2023.

Piektdien, 8. decembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa ar vebināru atklāja grāmatžurnāla par pamattiesībām izdevumu “Latvijas Republikas Satversmes 105. pants: tiesības uz īpašumu. Satversmes tiesas judikatūra”. Pēc vebināra Satversmes tiesa organizēja konstitucionālo tiesību domnīcu, kurā Satversmes tiesas tiesneši kopā ar tiesību ekspertiem apsprieda jaunajā grāmatžurnālā par Satversmes 105. pantu aplūkotos problēmjautājumus.

Šī ir jau trešā publikācija Satversmes tiesas izdotajā grāmatžurnālu sērijā, un līdz ar to pašlaik ir apkopota judikatūra par Satversmes 91., 92. un 105. pantu.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš grāmatžurnāla priekšvārdā uzsvēra, ka tieši sabiedrības informēšana par ikviena tās locekļa pamattiesībām un to aizsardzības instrumentiem, skaidrojot Satversmes tiesas sniegto konkrēto Satversmes pantu tvērumu un to piemērošanu, ir galvenais mērķis, kura dēļ Satversmes tiesa apkopo tiesas atziņas par katru no Satversmes VIII nodaļas pantiem.

Šis grāmatžurnāls uzskatāms par apjomīgāko Satversmes tiesas atziņu krājumu Satversmes 105. panta izzināšanai – tajā iekļautas atziņas no 102 nolēmumiem. Grāmatžurnāls palīdzēs lasītājiem noskaidrot, kādos gadījumos personai ir ar Satversmes 105. pantu aizsargājamas tiesības uz īpašumu un kas jāievēro tad, ja šīs tiesības tiek ierobežotas. Tāpat grāmatžurnāls atklāj metodi, ar kuru tiek pārbaudīts, vai tiesību norma, kas paredz īpašuma piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, atbilst Satversmes 105. panta ceturtajam teikumam. Tādējādi tas būs noderīgs gan personām, kas vēlas aizstāvēt tām Satversmes 105. pantā ietvertās tiesības, gan tiesību politikas veidotājiem.

Grāmatžurnāla atklāšanas vebināra ieraksts:

8. decembrī norisinājās arī Konstitucionālo tiesību domnīca, kurā piedalījās Satversmes tiesas tiesneši, Augstākās tiesas senators Kaspars Balodis, zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis, Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks Edvīns Danovskis, Saeimas Juridiskā biroja juridiskā padomniece Laura Jambuševa, zvērināta advokāte Jūlija Jerņeva, Satversmes tiesas padomnieks Andrejs Stupins un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs. Konstitucionālo tiesību domnīca ir tradicionāla konstitucionālo ideju ģenerēšanas platforma, kuras ietvaros tiek apspriesti problēmjautājumi, kuri aplūkoti Satversmes tiesas izdotajā grāmatžurnālā par konkrētu Satversmes 8. nodaļas pantu tvērumu un to piemērošanu – šoreiz par 105. pantu, kas aizsargā tiesības uz īpašumu.

 

Konstitucionālo tiesību domnīcas dalībnieki.

Konstitucionālo tiesību domnīcas dalībnieki.

Grāmatžurnālu sagatavojuši Satversmes tiesas padomnieki Kristaps Tamužs, Baiba Bakmane, Gatis Bārdiņš, Sandijs Statkus, Uldis Krastiņš, Aleksandrs Potaičuks un Daina Celma. Izmantoto nolēmumu rādītāju sastādījusi Satversmes tiesas konsultante Konstance Rute Krieviņa. Valodas redaktore – Marika Saturiņa. Grāmatžurnāls izdots SIA “Tiesu namu aģentūra” un būs nopērkams pēc 20. decembra aģentūras e-grāmatnīcā.