Notikusi ikgadējā Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konference

25.06.2015.

No šā gada 17. jūnija līdz 19. jūnijam Satversmes tiesas tiesneši piedalījās Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Satversmes tiesas kopīgi rīkotajā konferencē „Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ietekme uz konstitucionālās tiesas jurisprudenci”. Šādas konferences abu tiesu sadarbības rezultātā tiek ik gadu rīkotas jau kopš 2000. gada. Tiesneši pārrunā konstitucionālo tiesību aktuālos jautājumus, tiesību attīstību, informē par pēdējā laikā pieņemtajiem nolēmumiem un tajā ietvertajām būtiskākajām atziņām.

Šā gada konference notika Lietuvā, Plateļos, Žemaitijas nacionālajā parkā. Priekšlasījumus par konferences tematu sagatavoja Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnese Danute Jočiene, savukārt Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Daiņus Žalims uzstājās ar ziņojumiem par pēdējā gada laikā konstatētajām nozīmīgākajām konstitucionālo tiesu jurisprudences problēmām.

Konferences referātus ir plānots izdot Satversmes tiesas konferenču materiālu krājumā.