Notikusi ikgadējā Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konference

10.06.2014.

No šā gada 4. jūnija līdz 6. jūnijam Satversmes tiesa sadarbībā ar Lietuvas Konstitucionālo tiesu rīkoja konferenci „Konstitucionālās doktrīnas attīstība Konstitucionālajā tiesā”. Konferencē piedalījās Satversmes tiesas un Lietuvas konstitucionālās tiesas tiesneši, savā pieredzē dalījās arī abu tiesu bijušie tiesneši.

Konferencē ar referātiem uzstājās Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Gediminas Mesonis un Pranas Kuconis, bijusī Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnese Toma Birmontiene, Satversmes tiesas tiesnesis Kaspars Balodis un Sanita Osipova, kā arī Satversmes tiesas bijušais priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Konferencē tika apskatīta gan abu tiesu pēdējā gada prakse, gan atsevišķo jautājumu attīstības tendences, piemēram, īpašuma tiesību jautājumi un vienlīdzības principa izpratne.

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas kopīgās konferences ir ilggadēja tradīcija, kas tiek kopta jau kopš 2000. gada. Šajās konferencēs tiesneši pārrunā aktuālos konstitucionālo tiesību jautājumus un abu tiesu praksi, smeļoties pieredzi un viedokļus par tiesību attīstību un konkrētām, abu tiesu praksē bieži vien līdzīgām risināmajām situācijām.

Konferences referātus ir plānots izdot Satversmes tiesas konferenču materiālu krājumā.