Notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas

03.05.2017.

Pirmdien, 8. maijā, plkst. 12:00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1, notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas.

Šobrīd Satversmes tiesas priekšsēdētājs ir Aldis Laviņš. Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks līdz 2017. gada 31. martam bija Uldis Ķinis, kad izbeidzās viņa Satversmes tiesas tiesneša pilnvaras.

Vēlēšanu procedūra

Gan Satversmes tiesas priekšsēdētāju, gan viņa vietnieku aizklātā balsojumā ievēlē Satversmes tiesas tiesneši no sava vidus.

Vēlēšanas notiek atklātā tiesas sēdē. Tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka amata kandidātus izvirza sēdes laikā. Ikviens kandidāts paziņo, vai viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai.

Balsošanu organizē un balsis skaita tiesas sēdes sekretārs. Balsu skaitīšana notiek visa tiesas sastāva klātbūtnē. Kad balsis saskaitītas, tiesas sēdes priekšsēdētājs paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja par attiecīgo kandidātu ir saņemts absolūtais balsu vairākums. Šis nosacījums attiecināms arī uz priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

Tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka pilnvaru termiņš ir trīs gadi.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties, rakstot uz e‑pastu ketija.strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.  Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.