Noslēgusies Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnešu vizīte Satversmes tiesā

03.12.2019.

28. un 29. novembrī Satversmes tiesas tiesneši divpusējās sadarbības ietvaros tikās ar Armēnijas Republikas (turpmāk – Armēnija) Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Četrās darba sesijās puses apsprieda jaunāko tiesu judikatūru, pārrunāja ar tiesnešu neatkarību, valsts amatpersonu atbildību un imunitāti saistītus jautājumus, kā arī pievērsās likumdošanas kvalitātes aspektiem.

Ieskatu jaunākajā tiesu judikatūrā sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnese Arevika Petrosjana (Arevik Petrosyan). Ineta Ziemele vērsa uzmanību uz divām Satversmes tiesā izskatītām lietām, kurās tiesa atklāj cilvēka cieņas kā konstitucionālās vērtības saturu: lieta Nr. 2018-08-03 par nomas maksu par kapavietu un lieta Nr. 2017-02-03 par trokšņa līmenī mototrasēs un autotrasēs. Viņa runāja arī par pašaizsargājošās demokrātijas principu un citām Satversmes tiesas atziņām lietā Nr. 2017-25-01 par vēlēšanu tiesību ierobežojumiem, kā arī par tiem tiesas secinājumiem, kas izriet no lietām Nr. 2016-14-01 un Nr. 2016-16-01, kurās tika skatīti ar Solidaritātes nodokli un nodokļu jomu kopumā saistīti jautājumi. Savukārt tiesnese Arevika Petrosjana dalījās pieredzē par Armēnijas Konstitucionālās tiesas judikatūru krimināltiesību jomā.

Satversmes tiesas delegācija un Armēnijas Konstitucionālās tiesas delegācija. Foto: Toms Norde.

Tēmu par tiesu varas un tiesnešu neatkarību prezentēja Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Ašots Hačatrjans (Ashot Khachatryan) un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Tiesnesis Ašots Hačatrjans sniedza ieskatu, kā tiesnešu un tiesu varas neatkarības jautājumi ir regulēti Armēnijā, savukārt Sanita Osipova Latvijas pieredzi atklāja caur Satversmes tiesas judikatūru, akcentējot lietu Nr. 2012-16-01 par aizliegumu tiesnešiem darboties politiskajās partijās, lietu Nr. 2015-10-01 par aizliegumu tiesnesim būt par asistentu bērnam ar invaliditāti un lietu Nr. 2016-31-01 par likumā noteikto tiesnešu ikmēneša atlīdzību.

Puses apsprieda arī ar valsts amatpersonu atbildību un imunitāti saistītus jautājumus. Diskusijā par kopīgo un atšķirīgo plašu ieskatu par situāciju Latvijā sniedza Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis. Savukārt, aplūkojot ar likumdošanas kvalitāti saistītos aspektus, pieredzē dalījās Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnese Alvina Gjulumjana (Alvina Gyulumyan) un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš.

Tikšanās noslēgumā Ineta Ziemele uzsvēra šādu tikšanos informatīvo nozīmi un pateicās visiem par konstruktīvajām un draudzīgajām diskusijām. Armēnijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Hrairs Tovmasjans (Hrayr Tovmasyan) pateicās par iespēju pēc desmit gadu pārtraukuma atkal sanākt uz abu tiesu tiesnešu tikšanos Rīgā, un pauda viedokli, ka pušu tikšanās rosina domu un jaunu ideju apmaiņu, kas nākotnē var lieti noderēt izsvērtāku lēmumu pieņemšanā. Viņš uzsvēra, ka pieredzes apmaiņa ir jāturpina.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Armēnijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Hrairs Tovmasjans. Foto: Toms Norde.

Divpusējās tikšanās mērķis bija stiprināt Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu dialogu ar trešajām valstīm, dalīties pieredzē un sniegt informāciju par Latvijā sasniegto, nostiprinot varas dalīšanu un tiesiskumu valstī.

Armēnijas Konstitucionālās tiesas delegācijā bija arī tiesnesis Araiks Tunjans (Araik Tunyan) un tiesas ģenerālsekretārs Edgars Gazarjans (Edgar Ghazaryan). Delegāciju pavadīja Armēnijas vēstniecības Lietuvā, Latvijā un Igaunijā trešais sekretārs Misaks Balajans (Misak Balayan).

Informācija par iepriekš īstenoto Satversmes tiesas un Armēnijas Konstitucionālās tiesas sadarbību pieejama šeit.

Foto pieejamas šeit.

Satversmes tiesas tiesneši kopā ar Armēnijas Konstitucionālās tiesas delegāciju. Foto: Toms Norde.