Noslēdzas Satversmes tiesas, Igaunijas Augstākās tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešu tikšanās

04.10.2019.

1. un 2. oktobrī Satversmes tiesas tiesneši trīspusējās sadarbības ietvaros uzņēma Igaunijas Augstākās tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas delegācijas. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas Satversmes tiesā tikās Baltijas valstu tiesneši, kuri ikdienā skata konstitucionālo tiesību jautājumus.

Tikšanās laikā Igaunijas Augstākās tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesneši sniedza plašu ieskatu viņu tiesu judikatūrā, akcentējot lietas nodokļu jomā un lietas, kuru centrā ir cilvēka cieņas aizsardzības jautājumi. Šādā perspektīvā arī Satversmes tiesas tiesneši sniedza ieskatu vairākās Satversmes tiesā izskatītajās lietās – par trokšņu robežlielumu regulējumu autotrašu tuvumā (Nr. 2017-02-03); par pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas pārcelšanas kārtību (Nr. 2017-12-01), par vēlēšanu tiesību ierobežojumiem (Nr. 2017-25-01), par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm, ja īpašumā ir deklarēta ārzemnieka dzīvesvieta (Nr. 2017-28-0306), par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi (Nr. 2018-04-01), par solidaritātes nodokli (Nr. 2016-16-01), par nomas maksas iekasēšanu par kapavietu (Nr. 2018-08-03) – un lietās, kas saistītas ar personas datu aizsardzību (Nr. 2018-18-01 un Nr. 2018-11-01).

Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Puses bija vienisprātis, ka tiesību jautājumi un to konteksts daudzās lietās ir līdzīgs. Runājot par konstitucionālo tiesību aktualitātēm, tika secināts, ka Igaunijā, piemēram, nesen skatīts jautājums par administratīvo reformu. Lietuvā un Igaunijā ir pirmie nolēmumi arī partnerattiecību institūta jomā.

Pasākuma noslēgumā Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Villu Keve (Villu Kõve) uzsvēra tikšanās būtisko nozīmi, norādot, ka vairāki tiesību jautājumi, kas šobrīd ir aktuāli vienā Baltijas valstī, nākotnē var kļūt aktuāli arī citā, tāpēc svarīgi ir tikties, stiprināt sadarbību, dalīties pieredzē un turēties kopā.

Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Daiņus Žaļims (Dainius Žalimas) izteica pateicību par īstenoto iniciatīvu un izteica cerību, ka šī trīspusējā tikšanās ir aizsākums jaunai tradīcijai. Viņš vērsa uzmanību, ka visām Baltijas valstīm ir daudz kopīga un vienojoša, tostarp daudz līdzīgu izaicinājumu, ar kuriem jātiek galā arī konstitucionālo tiesību ietvarā, tāpēc savstarpēja judikatūras izzināšana un pieredzes apmaiņa ir ļoti noderīga.

Noslēdzot trīspusējo tikšanos, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele pauda atzinību Baltijas kolēģiem par vērtīgo tikšanos. Viņa atzina, ka tikšanās uzskatāmi parādīja Baltijas valstu tiesību sistēmas un tiesu judikatūras līdzīgo attīstības ceļu, tostarp arī ir likumdevēju pieņemtie risinājumi vairākos tiesību jautājumos ir salīdzināmi.

No kreisās: Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Villu Keve (Villu Kõve), Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Daiņus Žaļims (Dainius Žalimas). Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Trīspusējās tikšanās mērķis bija stiprināt Baltijas valstu tiesu dialogu un veicināt tiesu sadarbību, apspriežot nacionālā un Eiropas līmeņa konstitucionālo tiesību aktualitātes.

Igaunijas delegāciju vadīja Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Villu Keve (Villu Kõve). Delegācijas sastāvā bija Igaunijas Augstākās tiesas tiesnese Vīve Ligi (Viive Ligi) un tiesnesis Pēters Rosma (Peeter Roosma), kā arī priekšsēdētāja padomniece Karina Leihtere-Tammisto (Karin Leichter-Tammisto).

Lietuvas delegāciju vadīja Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Daiņus Žaļims (Dainius Žalimas). Delegācijā bija trīs Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesneši: Elvīra Baltutīte (Elvyra Baltutytė), Vītauts Greičus (Vytautas Greičius) un Gedimins Mesonis (Gediminas Mesonis).

Satversmes tiesas tiesneši, Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Igaunijas Augstākās tiesas delegācijas. Foto: Aleksandrs Kravčuks.