Nolēmums lietā par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei tiks pasludināts 9. jūlijā plkst. 11.00

09.06.2020.

Otrdien, 9. jūnijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpināja izskatīt lietu Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”.

Šajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpināja uzklausīt lietā pieaicinātās personas: Latvijas Pašvaldību savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, nodibinājumu “Apeirons” un pētnieci Aiju Riebu. Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības, uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā ceturtdien, 9. jūlijā, plkst. 11.00.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un YouTube kontā.

Video ieraksts no tiesas sēdes 9. jūnijā redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 3. jūnijā redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 2. jūnijā redzams šeit:

Saistītā lieta: 2019-27-03