Nolēmums lietā par tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnešiem, kas lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu civillietā, tiks pasludināts 16. jūlijā plkst. 14.00

16.06.2020.

Otrdien, 16. jūnijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpināja izskatīt lietu Nr. 2019-23-01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Šajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpināja uzklausīt lietā pieaicinātās personas: Tieslietu ministriju, tiesībsargu, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docenti Dr. iur. Dainu Osi, kā arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektoru Mg. iur. Jāni Lapsu. Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības, uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā ceturtdien, 16. jūlijā, plkst. 14.00.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un YouTube kontā.

Video ieraksts no tiesas sēdes 16. jūnijā redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 11. jūnijā pirms pārtraukuma redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 11. jūnijā pēc pārtraukuma redzams šeit:

Saistītā lieta: 2019-23-01