Nolēmums lietā par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu tiks pasludināts 9. novembrī plkst. 10.00

11.10.2023.

Šodien, 11. oktobrī,  Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2022-17-01 “Par Ostu likuma 4. panta trešās daļas 1. un 3. punkta, 4. panta piektās un devītās daļas, 7. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 16. punkta 1. un 2. apakšpunkta, 2022. gada 10. februāra likuma “Grozījumi Likumā par ostām” 11. panta otrās daļas, kā arī Ventspils brīvostas likuma 4. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 101. panta otrās daļas pirmajam teikumam”.

Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 9. novembrī plkst. 10.00.

Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā:

Video ieraksts no tiesas sēdes 11. oktobrī:

Saistītā lieta: 2022-17-01