Nolēmums lietā par pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Krievijas Federācijas pilsoņiem tiks pasludināts 15. februārī plkst. 12.00

16.01.2024.

Otrdien, 16. janvārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2023-04-0106 “Par Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkta un 2022. gada 22. septembra likuma “Grozījumi Imigrācijas likumā” 5. panta, ciktāl ar to izslēgts Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punkts, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 96. pantam, kā arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4. protokola 4. pantam”.

Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates.

Nolēmums tiks pasludināts 15. februārī plkst. 12.00.

Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā:

Video ieraksts no 16. janvāra tiesas sēdes:

Informācija par lietu.

Saistītā lieta: 2023-04-0106