Nolēmums lietā par normu, kas bērna bioloģiskās mātes partnerei neparedz tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas, tiks pasludināts 12. novembrī plkst. 13.00

13.10.2020.

Otrdien, 13. oktobrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam”.

Šodien Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus lietā pieaicinātajai personai Dr. psych. Diānai Zandei. Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 12. novembrī plkst. 13.00.

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un YouTube kontā.

Video ieraksts no tiesas sēdes 13. oktobrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 7. oktobrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 6. oktobrī redzams šeit:

Saistītā lieta: 2019-33-01