Nolēmums lietā par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs, tiks pasludināts 8. aprīlī plkst. 12.00

07.03.2024.

Ceturtdien, 7. martā Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates.

Nolēmums tiks pasludināts 8. aprīlī plkst. 12.00.

Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā:

Video ieraksts no 7. marta tiesas sēdes:

Saistītā lieta: 2023-01-03