Nolēmums lietā par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu, tiks pasludināts 2. maijā plkst. 12.00

06.04.2023.

Ceturtdien, 6. aprīlī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2022-02-01 “Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās, otrās daļas un 42. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam un likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam”.

Tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 2. maijā plkst. 12.00.

Video ieraksts no tiesas sēdes 6. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 5. aprīlī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 4. aprīlī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-02-01