Nolēmums lietā par normām, kas noteic valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām, tiks pasludināts 15. decembrī plkst. 10.00

16.11.2022.

Trešdien, 16. novembrī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-36-01 “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”.

Tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc politiskās partijas „Mēs – Talsiem un novadam” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma.

Šodien Satversmes tiesa uzklausīja pieaicinātās personas: Tieslietu ministriju un Ph.D. Dauni Aueru. Tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 15. decembrī plkst. 10.00.

Video ieraksts no šodienas tiesas sēdes redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 8. novembrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 27. oktobrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-36-01