Nolēmums lietā par normām, kas noteic pienākumu komersantiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saražoto siltumenerģiju izmantot lietderīgi, tiks pasludināts 27. oktobrī plkst. 16.00

27.09.2022.

Otrdien, 27. septembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-31-0103 “Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., 30., 31., 48.4. punkta un 3. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”.

Tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Lieta ierosināta pēc AS „ZIEDI JP”, SIA „AD Biogāzes stacija”, SIA „BIO FUTURE”, SIA „GAS STREAM”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Conatus BIOenergy”, AS „International Investments”, SIA „Agro Iecava”, SIA „RZS ENERGO”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA „VECAUCE” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējas) pieteikumiem.

Šodien Satversmes tiesa uzklausīja un iztaujāja lietā pieaicinātās personās – Dr.oec. Raitu Karnīti, Mg.iur. Viktoriju Soņecu, LL.M. Jūliju Jerņevu un Mg.iur. Solvitu Harbaceviču.

Satversmes tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un uzklausīja tiesas debates un replikas.

Satversmes tiesa pasludinās nolēmumu lietā 27. oktobrī plkst. 16.00.

Video ieraksts no tiesas sēdes 27. septembrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 20. septembrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 19. septembrī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 13. septembrī redzams šeit:

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-31-0103